Nädal tagasi sai rõõmu tunda Viimsi Rannameeste Klubi küllakutse üle. Kohtusime väärika seltskonnaga õdusas Harmoonikumis. Loomulikult hoidsime fookuses just nende rõõmud ning ka selle, kuidas on Rannamehed ise näinud Viimsit arenemas paljude aastate jooksul.

Üldplaanis võib öelda, et kõige tehtuga jäädi rahule ja nähakse hea meelega Keskerakonna meeskonda ka edaspidi vallavalitsuses asju ajamas.

Vaatasime üheskoos tuleviku suunas, ehk mida järgneva 4 aastaga võiks ära teha ning mis võiks tulevikku vaadates pikemas perspektiivis muutuda. Olen disaineriks õppinud ning näen disaini kui probleemide lahendamise kunsti ja sama põhimõtet soovin rakendada ka valla juhtimises. Tuleb vaadata ette pika perspektiiviga ja kujutleda, milline on elu 30–50 aasta perspektiivis. Just selline on täna kehtestatavate planeeringute eluiga ning tuleb ette näha tulevasi vajadusi. Sellisel moel väldime lipp-lipi peal ja lapp-lapi peal teostusi jupikeste kaupa, mis omavahel hästi kokku ei sobi. Peame juba täna arvestama tulevikutrendidega, olgu selleks siis lokaalne taastuvenergia tootmine, renditranspordi kasutamine isikliku sõiduauto asemel või vallasiseste graafikujärgsete liinide asendumine vajaduspõhise ja isesõitva ühistranspordiga. Aina enam inimesi hakkab perspektiivselt töötama kodukontorist või lokaalsel ühiskasutuses oleval äripinnal.  Selleks, et kõike osata ette näha tuleb juba stardifaasis kaasata eksperte, kes avalikul arutelul tulevikutrendid avavad ning sealt sündiv visioon peab arvestama kogukonna soovide ja huvidega. Avalik ruum peab olema inimkeskne. Aina enam liigutakse jala ning kergtranspordiga (elektritõukerattad, jalgrattad jms). Peame vaatama tänaste noorte liikumisharjumusi ja eelistusi ning selle põhjal visioneerima tulevikku.

Meie väärtuseks on veel küllaltki rikkalik rohelus ja mere suur osakaal meie piirist. Peame neid väärtusi hoidma ja arendama targalt ning mitte unustama, et jagame siin oma territooriumi elusloodusega, kellel on vaja puhast liikumisruumi ja puutumata loodust, et eksisteerida.
Soovin panustada valda, mille üle ise uhke olen ja kus elan.  Valda peab juhtima näoga inimeste poole, avatud meele ja südamega. Valda saab juhtida vaid nii, et iga otsuse taga on selle mõju keskkonnale ja kogukonnale. Viimsis on selles osas kindlasti arenguruumi ja see on ka põhjus, miks ma kandideerin sel sügisel Viimsi vallavolikogusse.

Toimus põnevaid arutelusid ja kokkuvõttes jäi õhku positiivne emotsioon – Rannameeste Klubi liikmetel oli mitmeid häid ettepanekuid ja tõdesime, et liigume samas suunas. On nendegi eesmärk, et lastel ja lastelastel oleks võimalik Viimsit sama tugevalt armastada, nagu nende silmist peegeldus.

Erki Tammleht
Eesti Keskerakonna kandidaat Viimsis
#144

Viimsi Rannameeste Klubi eestvedaja Enn Teimann tegi kohtumisele muheda sissejuhatuse
Rõõmsad Viimsikesksed – Annika Vaikla ja Erki Tammleht
Viimsikesksed piigad Marge Veik ja Anu Kaiv olid samuti kohtumisest elevil
Viimsi Haldus OÜ juhatuse liige Margus Talsi räägib lähemalt Viimsikesksetest plaanidest
Viimsis 20 aastat elanud Erkki Sarapuu on valla arengule käed külge löönud
Juttu jätkus kauemaks, täname Viimsi Rannameeste Klubi kutse ja võimaluse eest meie vaateid tutvustada!