Viimsi valla 2022 a eelarve eelnõuga on võimalik tutvuda siin. Kuna eelarve on suurel määral koostatud eelmise koalitsiooni ja valitsuse juhtimisel, siis oleme olnud eelarve koostamise protsessi juures ja meie ettepanekuid on suures osas arvestatud ja võttes arvesse ka fakti, et seoses suurte investeeringuobjektide finantseerimisega aastal 2022, uusi suuri projekte ette võtta ei saa, on meie seisukohast eelarve kenasti tasakaalus ja vastab valla arenguvajadustele.

Oleme rahul ka, et koalitsioon on arvestanud meie ettepanekut ja on eelarves ette näinud eakate ühekordse toetuse maksmise ja ka tõusu 10 eurot, mis eelarve kinnitamisel toob eakatele sel aastal lisatulu 110 eurot.

Siiski oleme teinud eelarve projekti paar täiendusettepanekut. Siinkohal toome ära muudatusettepanekute kirja volikogu esimehele Lauri Hussarile.

Lgp. Lauri Hussar

Viimsi vallavolikogu esimees                                                                                                        28.12.2021

Muudatusettepanekud

Käesolevaga esitame 14. detsembril k.a. Viimsi vallavolikogu istungil I lugemise läbinud Viimsi valla 2022. aasta eelarvele alljärgnevad muudatusettepanekud:

  • Reale 08 VABA AEG JA KULTUUR

Viimsi Noortekeskusele lisada 35 323 eurot tööjõukuludeks 1,5 ametikoha loomiseks. Viimsi Noortekeskuse olukord on hetkel selline, kus organisatsioonis on kokku 8 ametikohta- juhataja ja 7 noorsootöötajat. Uuest aastast kaob ära üks noorsootöötaja ametikoht, mille kulu tuli riigieelarvest. Samuti ei ole hetke personali arvu tõttu võimalus pakkuda Randveres noorsootöö teenust.

Teeme ettepaneku luua 1 lisa ametikoht Viimsi Noortekeskusele 2022 aasta algusest ja teine alates sügisest, kui Randveres on koostöös kooliga võimaldatud ruumid noortekeskusele, alustades Randveres uuesti noorsootöö teenust.

Viimsi Noortekeskus on tõestanud viimaste aastatega, et nad suudavad Viimsi noortega väga head tööd teha. Uued noortekeskuse ruumid on täidetud teenuste ja noortega nii Viimsi keskuse noortekeskuse ruumides, kui Püünsi filiaalis.  Suur töö on tehtud. Paljud noored on tänavalt ära turvalises hoitud ja toetatud keskkonnas. Nüüd tuleb vallal rohkem panustada teenuse sisusse, et lastel ja noortel oleks professionaalset tuge noortkeskusesse tee leidmisel ja sinna sisenedes. 

Teeme ettepaneku leida vastavad rahalised võimalused realt 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED, osaliselt Vallavalikogu kulu realt esimese ja teise volikogu aseesimehe hüvitise arvelt ja osaliselt Vallavalitsuse kulu realt vähendades abivallavanemate koosseisu neljalt liikmelt kolmele.

  • REALE 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

Omavalitsusliitude liikmemaksu reale lisada 10 000 eurot MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu aastaseks liikmemaksuks. Rahalised vahendid on vajalikud koostöökogu arengu kindlustamiseks, mis tagaks jätkuvalt Leader ja tulevaste multifondide rahade piirkonda toomise.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mida on rakendatud üle 20 aasta. Eestis tegutseb käesoleval programmiperioodil 26 kohalikku tegevusgruppi ja 8 kalanduse algatusrühma. 

Teeme ettepaneku leida vastavad rahalised võimalused realt 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED, Vallavalitsuse kulu realt, vähendades abivallavanemate koosseisu neljalt liikmelt kolmele.

Eeldame, et sobimatu katteallika kulukoha tõttu ei jäeta meie eelarve muudatusettepanekuid volikogus arutamata.

Palume toetada ettepanekuid.

Lugupidamisega,

Annika Vaikla

Viimsi vallavolikogu liige

Raimo Tann

Viimsi vallavolikogu liige

Ilja Ban

Viimsi vallavolikogu liige

Eesti Keskerakond