Olen viimsilane 17 aastat ja tunnen hästi meie kogukonda. Kandideerin vallavanemaks, sest pean oluliseks, et vallajuht oleks viimsilastega aktiivselt suhtlev kohalik elanik. Nii on võimalik muuta seda, mis viimsilastes rahulolu-uuringu põhjal vallajuhtimisega seoses kõige enam meelehärmi on põhjustanud – kaasamist, kogukonnaga arvestamist ja vahetut tagasisidestamist valla tööle. Oma töös saad olla parim siis, kui tead kohalikku eluolu, oskad vaadata tervikut ja paned oma tegemistesse hinge sisse.

Tulemuste mõõtmine ja analüüs on ettevõtluses igapäevane praktika, seda tuleb järjepidevalt ja läbipaistvalt ka vallajuhtimises rakendada. Kui me sellest ei hooli, kaob kontakt vallajuhtide ja kogukonna vahel, inimestel tekib käegalöömise tunne. Seda peame vältima. Viimsi väärib stabiilset, nutikat ja inimesi kaasavat juhtimist. Peame rohkem kuulama ja oskuslikult ära kasutama oma kõige väärtuslikumat vara: inimesi, nende kogemusi, ideid ja teotahet.

Olen abivallavanemana 4 aastat Viimsi heaks töötanud, aktiivselt huvigruppide ja kogukonna liikmetega suhelnud. Meie meeskond on oluliselt arendanud nii sotsiaal- ja kultuurivaldkonda kui spordimaastikku. Viimsilastel on head võimalused huviringideks ning sportimiseks, veelgi enam soovime koostöös koolidega tähelepanu pöörata laste liikumisele värskes õhus ja tervislikele eluviisidele.

Olles pool aastat haridusvaldkonna abivallavanem, panustasin murekohaks olnud lasteaiakohtade puuduse lahendamisele ning era- ja munitsipaallasteaia kohatasude võrdsustamisele, samuti mudilaste toetuse kehtestamisele. Olin eestvedajaks Viimsi Raamatukogu avamisel uutes ruumides ja mul on väga hea meel, et ajal, kui raamatute populaarses langeb, on meie raamatukogu uusi lugejaid juurde toonud nii noorte kui vanade seas.

Mul on siiralt hea meel, et oma tegevustes olen olnud toetatud pere, sõprade, kolleegide, partnerite ja erakonnakaaslaste poolt. Tunnen rõõmu, et Keskerakonna Viimsi osakond on viimase aasta jooksul poole suuremaks kasvanud. Meie meeskonnas on põlised viimsilased, kes tunnevad oma kodukohta, oma naabreid ja on kursis nii argimurede kui arenguvõimalustega. Meil on Viimsikeskne pikk plaan, kuidas edasi liikuda. On suur õnn olla ümbritsetud lahendustele orienteeritud aktiivsete viimsilastega, kes päriselt hoolivad.

MIDA TEEME 2021–2025

✅ Ranitsatoetus 220 eurot aastas igale Viimsi koolilapsele

✅ Tallinna ühistransport viimsilastele tasuta

✅ Pensionäri ühekordse toetuse tõus 20 eurot aastas

✅ Kaasav eelarve 100 000 eurot, mis jaguneb külade- ja alevikepõhiselt

✅ Rajame Hiie laululava ja lipuväljaku Lubja tuletorni juurde

✅ Peatame elanike juurdevoolu ja kaitseme elurikkust

✅ Avame kallasrajad ja teeme avaliku ruumi atraktiivseks

✅ Toetame ettevõtluse arengut ja kodulähedaste töökohtade teket

✅ Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt 220 euroni

✅ Tagame läbipaistva, poole kiirema ja kogukonda kaasava valla juhtimise

✅ Koostöös riigiga loome täiendavad gümnaasiumikohad

✅ Remondime ja kaasajastame Viimsi Kooli ujula

✅ Loome eakatele ühistegevuse platvormi ühiskondliku eluviisi soodustamiseks

Viimsi on väga hea elupaik ja meil on põhjust selle üle uhkust tunda. Olen väga tänulik senise usalduse ja toetuse eest, mis on võimaldanud mul Viimsi heaks panustada. Kui leiad, et Viimsi peaks olema juhitud empaatiliselt, nutikalt ja kaasavalt, tule palun valima ja vali mind vallavanemaks.


Annika Vaikla
Eesti Keskerakonna vallavanema kandidaat Viimsis
#136


Tutvu Viimsikeskse tegevuskavaga