Oleme Viimsikesksed


Töötame selle nimel, et igaüks meist tunneks end väärtustatuna, iga Viimsi pere tajuks ühiskonna toetust ning valla juhtimine oleks õiglasem kõigile. Hea haridus, turvaline kodu ja vääriline töökoht peavad olema kättesaadavad kõigile viimsilastele. Hindame kõrgelt  meie eakate panust. Kaasame otsustamisse neid viimsilasi, kes oma kodukoha käekäigu eest aktiivselt seisavad.
Mida oleme lubanud, seda oleme teinud.

Väärtused, mille eest Viimsis seisame:

  • Kodukohta väärtustav mõtteviis 

  • Kogukonnast hooliv ja kaasav valla juhtimine

  • Loodust ja keskkonda säästev planeerimine

  • Haridust, kultuuri ja traditsioone toetav valla areng

  • Sotsiaalselt tasakaalus ja ettevõtlik kogukond

  • Väärika pensionipõlve süsteemne kujundamine

  • Noorte arengule ja heaolule suunatud tegevused

  • Tervist ja liikumist edendav pikk plaan
Laidoneri park
Viimsi mõisa park. Foto: Erki Tammleht