Hoian Viimsi puhta, ilusa ja turvalisena!

Olen aktiivse eluviisi ja rikkaliku töökogemusega viimsilane, kes soovib panustada koduvalla arengusse. Kolisime abikaasa ja pojaga 9 aastat tagasi Viimsisse, sest just see piirkond tundus meile väikeste lastega elamiseks kõige atraktiivsem: siin on rikkalik loodus, turvaline elamusektor, head tingimused puhkeaja veetmiseks.

Hariduselt olen sotsiaaltöötaja, mul on õiguskaitsealane kogemus. Kui meie perre sündis tütar, lahkusin politseiametniku töölt ja pühendasin oma aja perele. Jätkan siiski tänaseni koostööd politseiga, et tagada turvalisus Haabneeme piirkonnas.

Vabal ajal meeldib mulle lugeda, lõbusalt ja kasulikult perega aega veeta ning nautida värskes õhus jalutamist. Kõnnime Viimsis palju ja toetan väga ideed luua mitte ainult metsarajad, vaid avada ka kallasrajad. Pean oluliseks, et õpetaksime lastele oma kodukoha ja ümbritseva looduse hoidmist. Käime laste ja lähisugulastega mitu korda aastas Haabneeme piirkonna sademeveekraave ja rannajoont prügist puhastamas.

Olen korteriühistu juhatuse liige ja aitan seeläbi kaasa meie elukeskkonna parandamisele. Eesti ja vene keele oskus võimaldab mul teha head koostööd nii oma majanaabritega kui ka naabermajade elanike ja juhatuse liikmetega. Volikokku kandideerides seisan selle eest, et Viimsis muutuks asjaajamine poole kiiremaks ja inimesed saaksid vallaga suheldes vastused 30 päeva asemel 15 päevaga.

Kui Teie ellusuhtumine langeb kokku minu omaga, hääletage minu poolt ja hoiame koos elu Viimsis puhta, ilusa ja turvalisena!