Viimsi volikogu liige Oliver Liidemann teatas 20. augustil Viimsi Uudised vahendusel, et kandideerib eeleolevatel kohalikel valimistel Kogukondade Viimsi ridades (allikas). Kahetsusväärselt on Liidemann esitanud viimsilastele valeinfo väites: “Pärast Annika Vaikla ja Raimo Tanni ootamatut üleminekut Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast Keskerakonda 2020. maikuus sai Oliver Liidemann nö kõrgemalt käsu astuda kõrvale Keskerakonna Viimsi piirkonna juhi kohalt. Surve piirkonna juhi kohalt taandumiseks tuli ka tandemilt Tann-Vaikla.”

Keskerakond on Eesti suurim erakond, kelle saavutused Viimsis olid Oliver Liidemanni juhtimisel pigem tagasihoidlikud ning osakonna liikmete sõnul juhi isiklikest ambitsioonidest lähtuvad. Keskerakonna Viimsi osakonna juhatus otsustas 2020. a  augustis kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku, et valida piirkonnale uus juht ja alustada ettevalmistustega kohalike omavalitsuste valimisteks. Oliver Liidemann üldkoosolekule ei ilmunud ja uueks piirkonnajuhiks valiti ühehäälselt Annika Vaikla.

Oliver Liidemanni püüd oma juhtimisvigu Annika Vaikla ja Raimo Tanni maine kahjustamisega korvata on ebaõige ning taunimisväärt. Keskerakonna Viimsi osakond on 2020/2021 aasta jooksul peale juhi vahetust kasvanud 41 inimese võrra, kokku on osakonnal täna 81 liiget. Kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib erakonna nimekirjas Viimsis rekordarv kandidaate, kelle soov on panustada oma kodukoha veel paremasse käekäiku. Osakonnas on aastaringselt toimunud töökoosolekud, mille käigus on juurutatud uus Viimsikeskne strateegia, põhjalik valimisprogramm koos tegevuskava ja pika plaaniga ning infokanal kodulehe näol (https://viimsikeskne.ee).

Oliver Liidemann väidab valijatele, et erakondade tagatoad talle enam ei sobi ja soovib valimisliidus seista oma asjade eest. Ometi on Liidemann Äriregistri avalikele andmetele tuginedes 23. augusti seisuga Keskerakonna liige.


Mis on see motiiv erakonna liikmelisusest kinni hoidmiseks, jääb Liidemanni südametunnistusele. Nagu seegi, kas Viimsi elu kujundamiseks piisab fiktiivsest sissekirjutusest või volikogusse ihkaja võiks siin ka tegelikult elada.

Käesoleva vastulause palume avaldada muutmata kujul end sõltumatu kogukonnaportaalina reklaamiva Viimsi Uudiste veergudel. Artikli avaldamata jätmisel pöördub Keskerakonna Viimsi osakonna juhatus Viimsi Uudistes avaldatud ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks Avaliku Sõna Nõukogu poole, kus juba varasemalt Liidemanni eksitavaid väljaütlemisi on menetletud (http://www.juristideliit.ee/lahend-nr-596/).


Lisainfo:


Annika Vaikla
Keskerakonna Viimsi osakonna juht
viimsi@keskerakond.ee

Tunnusfoto: iStcok