Kolme lapse ema ja ettevõtja

Kolisime abikaasaga Viimsisse seitse aastat tagasi ning peaaegu kohe pärast seda sündis siin meie esimene tütar. Nüüd on Viimsi meie kolme lapse armas kodupaik.

Mulle on oluline, et Viimsi jääks ohutuks kohaks, kus lapsed ja noored võivad rahulikult ise koolist koju ning huviringidesse minna. Leian, et Viimsis on tarvis korraldada riikliku ja rahvusvahelise haardega kultuuri- ja spordiüritusi. Ühtlasi tuleks kujundada siia soodne keskkond, kus oleks võimalik luua ja arendada tänapäevaseid, sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid. Mulle on tähtis panustada Viimsi kui piirkonna arengusse, et peredele pakutaks siin alati huvitavaid vaba aja tegevusi, millest saavad osa võtta kõik – nii väikesed kui ka suured. Vajame näiteks suuri ja põnevaid laste mänguväljakuid, jõuluturgu, õues ja siseruumides toimuvaid laste- ja pereüritusi, ronimisseinaga spordisaali ja muud taolist.

Usun, et minu avatus, kogemused ja haridus aitavad meil säilitada mõnusat Viimsit ning suurendada selle edu ja elanike heaolu.

Мама 3-х детей, предприниматель

Мы с супругом переехали в Виимси 7 лет назад, и здесь почти сразу родилась наша первая дочка. Теперь Виимси –это родной и любимый дом для трех наших детей. 

Для меня важно, чтобы Виимси оставался безопасным местом, где дети и молодые люди могут спокойно самостоятельно перемещаться из школы домой и на занятия в кружках по интересам. Считаю необходимым проводить в Виимси культурные и спортивные мероприятия республиканского и международного масштаба, а также сделать Виимси благоприятной средой для основания и развития современных социально-ответственных предприятий. Мне важно способствовать становлению Виимси как района, где семьям всегда предлагается интересный досуг, в котором могут участовать все – от мало до велика. К примеру, нам нужны большие и интересные детские площадки, рождественская ярмарка, детские и семейные мероприятия на свежем воздухе и в помещениях, спортивный зал со скалодромом и другое.

Верю, что моя открытость, опыт и образование помогут нам сохранить уютный Виимси и преумножить его успехи и благополучие жителей.


Mom of 3 children, entrepreneur

My husband and I moved to Viimsi 7 years ago, and our first daughter was born here right away. Now Viimsi is a dear and beloved home for our three children.

It is important for me that Viimsi remains a safe place where children and young people can safely move from school to home and to additional classes in hobby groups. I consider it necessary to hold cultural and sports events of national and international importance in Viimsi, as well as to make Viimsi a favorable environment for the establishment and development of modern socially responsible businesses. It is important for me to contribute to the development of Viimsi as a district where families are always offered interesting leisure activities in which everyone, from small to large, can participate. For example, we need large and interesting playgrounds, a Christmas market, outdoor and indoor activities for children and families, a gym with a climbing wall, and more.

I believe that my openness, experience and education will help us preserve cozy Viimsi and increase its success and the well-being of its residents.