Täna algas kohalike valimiste valimisnädal, hääletada saab nii elektrooniliselt kui valimisjaoskonnas nr 1 Viimsi Huvikeskuse saalis, Nelgi tee 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Seal saavad hääletada kõik, sõltumata oma registrijärgsest elukohast.

Tule valima ja hääleta Viimsikesksete kandidaatide poolt!

Viimsikeskne valimisprogramm on tihe, seega toome Sulle 13 peamist (ja täiesti mõõdetavat!) lubadust aastateks 2021–2025, mida meeskonnaga teha plaanime:

🍀 Ranitsatoetus 220 eurot aastas igale kuni 19-aastasele Viimsi koolilapsele 
🍀 Tallinna ühistransport viimsilastele tasuta 
🍀 Pensionäri ühekordse toetuse tõus 20 eurot aastas 
🍀 Kaasav eelarve 100 000 eurot, mis jaguneb külade- ja alevikepõhiselt 
🍀 Rajame Hiie laululava ja lipuväljaku Lubja tuletorni juurde
🍀 Peatame elanike juurdevoolu ja kaitseme elurikkust 
🍀 Avame kallasrajad ja teeme avaliku ruumi atraktiivseks 
🍀 Toetame ettevõtluse arengut ja kodulähedaste töökohtade teket 
🍀 Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt 220 euroni 
🍀 Tagame läbipaistva, poole kiirema ja kogukonda kaasava valla juhtimise  
🍀 Koostöös riigiga loome täiendavad gümnaasiumikohad 
🍀 Remondime ja kaasajastame Viimsi Kooli ujula
🍀 Loome eakatele ühistegevuse platvormi ühiskondliku eluviisi soodustamiseks

Tutvu lähemalt Viimsikesksete tegevuskavaga: KLIKI JA LOE

Kindlasti tunned huvi, mida siis seni ka tehtud on?

Tehtud on palju, aga toome Sulle 18 peamist (ja mõõdetavat!) tegu, mis tehtud 2017–2021:

🍀 Viimsi Raamatukogu avamine uutes ruumides
🍀 Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium loomine
🍀 Lubja klindiastangu I etapi valmimine (Põhjakonna trepp, terviserada ja mänguväljak)
🍀 Tartu Ülikooli väärikate ülikooli käivitamine
🍀 Viimsi discgolfi pargi rajamine
🍀 Hoolekandekeskuse asutamine
🍀 Haabneeme ja Randvere päevakeskuste laiendamine ja remont
🍀 Viimsi Seeniorite Nõukoja loomine
🍀 Sotsiaalhoolekandekeskuse asutamine
🍀 Jalgrattaparklate rajamine
🍀 Püünsi Kooli sporditaristu loomine
🍀 Siseskatepargi teostuse toetus
🍀 Alevike ja külade sporditaristu parendamine
🍀 Naissaare raudtee taasavamine
🍀 Riigigümnaasiumi Viimsisse toomine
🍀 Era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu võrdsustamine
🍀 250-eurose koduse mudilase toetuse ellukutsumine

Tutvu Viimsikesksete kandidaatidega, tule valima ja veel parem – liitu meie tegusa meeskonnaga, et koos Viimsi veel ägedamaks teha!

Anna oma hääl 👉 VIIMSIKESKSED KANDIDAADID

Viimsilaste teenistuses!
Keskerakonna Viimsi osakonna eestvedajad Annika Vaikla ja Raimo Tann

Liitu meeskonnaga: viimsi@keskerakond.ee või 5664 7630.