Korrastame mereäärsed alad ja väikesaared, teeme targad  detailplaneeringud!

Olen sündinud, kasvanud ja terve oma elu elanud Viimsis. Käisin siin lasteaias ja koolis, siin elavad ja töötavad ka minu vanemad. Viimased kümme aastat olen elanud Viimsis Metsakasti külas. 

Mulle on väga oluline Viimsi rohelus ja seda ümbritsev sinine meri. Proovime seda sellisena säilitada. Olen pikalt juhtinud mitut sideteenuseid pakkuvat ettevõtet ja tänu sellele hästi kursis detailplaneeringutega. 
Naiivne oleks arvata, et Viimsisse rohkem elanikke juurde ei tule.  Püüame koostada detailplaneeringuid, mis toetavad Viimsi rohelist kontseptsiooni. Pooldan pigem eramuid, paarismaju ja ridaelamuid kui kortermaju. Seeläbi on võimalik tagada madalam asustustihedus ning pidurdada elanikkonna liiga kiiret kasvu.

Korrastada tuleb teede ja trasside võrgustik, et see vastaks Viimsi elanike arvule ja reaalkasvule. Ei poolda tänast tendentsi, et ootame ära probleemi kärisemise ja alles siis hakkame lahendust otsima. 

Samuti on minu südameasjaks mereäärse ala korrastus ja Viimsi väikesaared. Renoveerime Viimsis olevad väikesadamad nii, et väikelaevaomanikud ei peaks enam kasutama Pirita või teisi kaugemaid sadamaid oma aluse hoidmiseks. 

Olen seni seisnud ja seisan edaspidigi selle eest, et Viimsis oleks hea elupaik siin elavatele inimestele. 
Mulle meeldivad kiired ja kindlad otsused ning valla juhtimises läbipaistvus.

Vali viimsilane, kes julgeb otsustada ja otsuseid ellu viia. Vali mind, kandidaati nr 161!