Olen Viimsiga seotud 1980. aastast, mil peale kõrgkooli lõpetamist asusin siin kultuurivaldkonnas tööle. Hindan väga siinset looduskeskkonda ning seda ilu ja värskust, mida pakub mere ja metsade kooslus inimesele. Mind puudutab kodukoha käekäik väga. Kandideerin kohalike omavalitsuste valimisel, et Viimsi valla arengus kaasa rääkida.

Olen abielus ja peretraditsioonide austaja. Tähistame abikaasaga peagi 40. pulma-aastapäeva. Meil on 2 täiskasvanut last (tütar ja poeg) ning tütrel omakorda 2 last. Seega oleme vanavanemad. Abikaasa Kalvi on pärit Viimsi vallast, tema emapoolse sugupuu uurimisel asetuvad meie lapsed 16-17. põlveks.

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli 1974. a. viiuli erialal ning jätkasin õpinguid samal erialal ka Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Pedagoogilise kõrghariduse ja magistrikraadi omandasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika teaduskonna lõpetamisel 1980.a. Olen diplomi järgi koolieelse kasvatuse pedagoog ja metoodik ning psühholoogia õpetaja. Varasematel aastatel olen töötanud pikalt kultuuri- ja reklaamivaldkonnas. Nüüdseks olen üle 10 aasta olnud õpetajaks nii eelkoolieas- kui koolilastele nii Viimsis kui Tallinna linnas.

Praeguses töökohas Tallinna Padriku Lasteaias olen eelneva õppeaasta jooksul õpetajatest koosneva meeskonna toel ja kaasabil juhtinud ning lastega aktiivselt osalenud keskkonnasäästlikus ja loodust hoidvas Rohelise Kooli programmis, mis käsitles huvitavaid teemasid nagu „Prügi“, „Meri ja rannik“ ning „Tervis ja heaolu“.

Olen elukestva õppe pooldaja ja täiendan end pidevalt erinevate koolituste toel. Mulle on südamelähedane kõik, mis toimub haridusvaldkonnas ja toetan gümnaasiumiastme õppimisvõimaluste suurendamist kodulähedases koolis.

Minu hobid ja huvid on meil perega seotud meie sõprusringkonnaga, kellega koos külastame teatrietendusi ja kontserte ning teeme meeldejäävaid reise kaugetesse maadesse. Kui külastad teisi maid, siis vaatad oma koduvalda uue värske pilguga: liigud ise ja su mõtted liiguvad!

Millega soovin Viimsi paremaks muuta: 

  •  Peatame Viimsi elanike juurdevoolu ja suuname ressursid viimsilastele kvaliteetsete lasteaia- ja koolikohtade tagamiseks, infrastruktuuri, transporditeenuse arendamiseks ning looduskeskkonna säilitamiseks.

  • Toetame terviklikku lähenemist inimese tervise edendamisel ja keskkonna hoidmisel. Selleks laiendame ja loome keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestus- ja puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid.

  • Seisame gümnaasiumi laiendamise eest juurdeehituse näol, loome täiendavaid gümnaasiumikohti Viimsi õpilastele ja vähendame õpirännet teistesse omavalitsustesse.

Kui seisad samade väärtuste eest, tule sügisel valima ja hääleta minu poolt!