Viimsi vajab tulevikunägemust ja tasakaalustatud arengut

Olen Viimsi valla Püünsi elanik juba 25 aastat ja pean Viimsit parimaks elukohaks Eestis – soovin, et nii ka jääks. Mul on tore perekond: abikaasa, poeg, kaks tütart ja kaks pojapoega. Just nemad annavad mulle jõudu ja kindlustunnet edaspidiseks, millisena soovin ma näha elu Viimsis ka tulevikus.

Viimastel aastatel on Viimsi valla rahvaarv kiiresti kasvanud ja ulatub praeguseks juba  üle 20 000 elaniku. Lähenemas on elanike arvuline piir, millest üle enam väga kaugele minna ei saa. Ammendumas on vee ja loodusressurss, üle koormatud on tänavad, ühistransport, haridusasutused ja sotsiaalne infastruktuur.  Samas on Haabneemes ja mujal hulgaliselt lagunevaid ja korrast ära kinnistuid, mis ootavad korrastamist ning mille omanike ootused arenduste osas on suured. Kuidas seda konflikti lahendada, on tulevikus Viimsi jaoks võtmeküsimus. Kui lasta asjadel omasoodu minna võivad tulemused olla väga halvad.

Vallavolikogu ja vallavalitsus peaksid kasutama neile antud võimu ja õigust asuda kujundama Viimsi pikaajalisi tulevikuvisioone. Välja tuleks töötada tulevikunägemus läbi üld- ja teemaplaneeringute Viimsi tasakaalustatud arenguks, kaasates otsuste tegemisse kohalik kogukond. Korterelamute ehitamist tuleks piirata ja viia see miinimumini. Oluline on kujundada vallale atraktiivne keskus, kus on elanikele tagatud kõik eluks vajalikud teenused ning kultuuri, hariduse, tervise ja spordiga tegelemise võimalused. Arhitektuuriliselt atraktiivses tõmbekeskuses on laia valikuga teenindus- kabanduskeskused ja ärihooned, kus on võimalus luua viimsilastele ka „targad“ töökohad. Leida tuleks optimaalne tasakaal elanike arvu kasvu ja kvaliteetsete õppimisvõimalusteks, huvitegevuseks ja uute loodavate töökohtade vahel, selleks et Viimsi ei muutuks üksnes magalaks.

Meie valla suur võimalus on kaunis merekallas, metsaga kaetud loodus koos rannikusaartega. Nende rikkuste säilitamine ja mõistlik kasutamine on meie peamine ülesanne. Lisaks on meil tublid ja ettevõtlikud inimesed, kes on ehitanud ilusad kodud ja toonud siia oma pered. Nad eeldavad seda, et nende loodud väärtused Viimsis kasvaksid ja ümbritsev keskkond sellele igati kaasa aitaks.

Säilitada tuleks Viimsi valla miljööväärtused, mille keskmeks on aedlinna põhimõtetel elukeskkonna kujundamine, kaitstes rohealasid, nendel elavaid loomi ja linde. Tagada kõigile viimsilastele ligipääs merele ja metsaaladele, luues võimalusi väikesadamate, ujumisvõimaluste, talisuplemise ja surfamise edendamseks. Hoida vaba mereäärne kallasrada.

Tuleviku Viimsi peab olema rikas – siinne rikkus seisneb puhtas looduses, väärtuslikus elukohas ning avatuses merele ja saartele – hea elupaik kõigile siin elavatele inimestele ja turvaline kasvupaik meie lastele.

Olen oma elu jooksul juhtinud suuri eraettevõtteid, olnud Tallinna Ülikooli haldusdirektorina ülikooli rektoraadi ja nõukogu liige. Viimastel aastatel olnud Viimsi vallavolikogu liige, erinevate valdkondade abivallavanem, vallaettevõtte juhatuse liige. Väärustades kogukondade tähtsust valla tegemistes, osalen Püünsi külaseltsis juhatuse liikmena ja olen MTÜ Kelvingi paadisadama liige.

Tean, et suuri eesmärke ilma koostööd tegemata ei saavutata, seepärast kutsun erinevaid poliitilisi jõude ja huvigruppe koostööd tegema.