Viimsi vallas on hästi korraldatud laste ja noorte spordivaldkonna huvitegevus. Samuti on täna võimalus spordiklubidel heade tulemuste saavutamisel saada olulises summas täiendavat rahalist toetust oma tegevuseks ja sarnane toetus süsteem on nüüdsest ka individuaal ja paarismängu sportlastel.

Siiski on tänasel Viimsi huviharidussüsteemi toetustel tugev puudus – toetatakse vaid lapsi ja noori, kes harrastavad sportlikke tegevusi. Samas kui tänapäevased hariduspõhimõtted suunavad lapse arengu toetamisel lähenema personaalselt vastavalt lapse eripärale ja andepagasile.

Eelmise koalitsiooni ajal tõid Keskerakonna liikmed lauale erahuvikoolide toetussüsteemi, mille osad on kõik Viimsi vallas noorte ja lastega tegelevad huvikoolid ja – klubid ehk praegust pearaha süsteemi, mis toetab iga lapse või noore üht spordivaldkonna harrastust aastas, asendaks süsteem, mis toetab ka muid huvihariduse valdkondi, näiteks kunsti või muusikaga tegelevad huvikoolie ja – klubisid. Meie ettepanek ei leidnud koalitsioonis Isamaa ja Reformierakonna poolt toetust. Siiski leiame, et see on ainuõige suund, kuhu Viimsi valla laste ja noorte toetamine huvihariduses peab liikuma.

Toetamaks meie mõtteid ja saavutamaks tulemust, esitasime Viimsi vallavalitsusele vastava arupärimise, millega saate tutvuda siin: A. Vaikla arupärimine huvitegevus