Viimsi ruumiline planeerimine korda ja valla juhtimine läbipaistvaks!

Elan Viimsi vallas viimased 14 aastat ja kasvatan kahte last. Siin on hea keskkond lastega peredele – jagub nii maalähedast loodust kui linnalikku kultuuri.

Hariduselt olen jurist, minu senine töökogemus on seotud peamiselt keskkonnateemadega. Hetkel töötan Tallinna Jäätmekeskuse juhatajana. Näen Viimsis võimalusi luua paremad lahendused sorteeritud prügi kogumiseks ja efektiivsemaks prügimajanduseks.

Töö volikogus hõlmab palju juriidikat ja suutlikkust näha laiemat pilti, eriti elukeskkonna jätkusuutlikku arengut silmas pidades. Oma õigusalase kompetentsi ja juhtimiskogemusega saan Viimsi heaks volikogus palju teha. Seisan selle eest, et valla juhtimine muutuks läbipaistvamaks ning otsuste tegemisel lähtutakse tervest mõistusest. Ruumiline planeerimine peab olema keskkonda hoidev ning arusaadav, mitte vaid ärihuvidest lähtuv.

Kodu lähedal peavad olema kättesaadavad nii lasteaia- kui ka koolikohad. Valla ressursid tuleb suunata viimsilastele kvaliteetsete lasteaia- ja koolikohtade tagamiseks, infrastruktuuri, transporditeenuse arendamiseks ning looduskeskkonna säilitamiseks.

Kui jagad minu seisukohti, tule valima ja anna oma hääl!