Ma armastan Viimsit ja annan endast kõik, et see muutuks kõige kaunimaks ja paremaks vallaks Eestimaal.

Pean enda elus tähtsaks eluterveid mõtteid, sportlikku eluviisi, tervislikku toitu ja positiivset ellusuhtumist.  Sellise mõtteviisiga püüan nakatada ka inimesi enda ümber.

Olen nelja toreda lapse ema. Elame perega Viimsis 2005. aastast. Viisteist aastat tagasi asutasin meie kogukonda Põnnipesa eralasteaia. Nende aastate jooksul olen Põnnipesa kaudu aidanud luua Viimsi lastele õnnelikku, teadmiste- ja kogemusterohket lapsepõlve. Liitusin Keskerakonnaga, sest soovin veelgi enam Viimsi valla laste ja perede toetamise eest seista.

Mul on hea meel, et Viimsis on palju lapsi. Lapsed ongi meie tulevik! Teen kõik selleks, et meie valla lastest kasvaksid tervete elukommetega, rahulolevad, edukad ning rõõmsameelsed inimesed. 

Viimastel aastatel olen aidanud korraldadada Viimsi Kohvikutepäeva (www.viimsikohvikuteapaev.ee), Viimsi Garaažimüüki (www.garaazimuuk.ee) ning andsin oma panuse ka Viimsi 100 ürituse korraldamisel (https://www.facebook.com/viimsipidu/).

Olen lõpetanud Concorida Ülikoolis magistriõppe rahvusvahelise ärijuhtimise ning täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis alushariduse valdkonnas.

Seisan järgnevate valla arengu valdkondade eest:

NOORTE ARENGUT TOETAV VIIMSI:  Soovin luua igale Viimsi lapsele võimaluse osaleda tasuta ühes huvialaringis.

HARIDUST JA KULTUURI HOIDEV VIIMSI: Toetan mõtet maksta põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis õppivatele kuni 19- aastastele iga-aastaselt ranitsatoetust, et katta koolialgusega seotud kulusid vähemalt jooksva aasta elatusmiinimumi määras. (2020. aastal 220,48).

Lisaks, soovin aidata luua juurde täiendavad gümnaasiumikohad Viimsi õpilastele, et vähendada õpirannet teistesse omavalitsustesse.

TERVIST EDENDAV VIIMSI: Pean Viimsi inimeste, sh noorte vaimset ja füüsilist tervist väga oluliseks.  Soovin suunata fookuse vaimse tervise teenuste arendamisele ja kättesaadavusele ning soovin välja töötada süsteemsed ennetustegevused.

KODUKOHTA VÄÄRTUSTAV VIIMSI:  Toetan transporditeotuse loomist, mis võimaldab viimsilastel kasutada Tallinna ühistransporti tasuta. 

Lisaks, toetan ettevõtluse arengut Viimsis. Soovin suurendada kodulähedaste töökohtade loomist vallas vähendamaks pendelrännet.

Ehitus- ja parendustöid planeerides soovin, et me Viimsi vallas jälgime looduskeskkonna säilimist, juriidiliselt korrektset asjaajamist ning kogukonna arvamuse kaasamist. Iga planeeringu keskmes peab olema inimese ja keskkonna kooskõla.

LOODUST JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV VIIMSI: Soovin luua Viimsi valda juurde lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakuid.

Tule valima ja toeta minu ideid, kui soovid ettevõtlikku, lastesõbralikku ja elutervet Viimsit!