Annika Vaikla ja Raimo TannKeskerakonna Viimsi osakond kinnitas valimisprogrammi “Viimsikeskne”, mis seab sihid ja sõnastab tegevused järgnevaks neljaks valitsemisaastaks. Erakonna pikk plaan on luua loodussõbralik Viimsi, kus hea haridus, turvaline kodu ja vääriline töökoht on kättesaadavad kõigile viimsilastele. Programm on valminud koostöös valdkonna asjatundjatega ja kogukonna soove arvesse võttes.

Viimsikeskse mõtteviisiga erakond viib ellu põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis õppivatele kuni 19-aastastele koduvalla lastele iga-aastase ranitsatoetuse maksmise, et aidata katta kooliaasta algusega seotud kulutusi vähemalt jooksva aasta elatusmiinimumi määras. Toetamaks neid, kes aitavad kodus oma abivajavaid lähedasi, suurendatakse omastehooldaja toetust samuti vähemalt elatusmiinimumini. Statistikaameti andmetel oli elatusmiinimum 2020. aastal 220,48 eurot, seega suureneb koolilastega ja omastehooldajatega perede sissetulek Viimsis tuntavalt.

Kavas on luua transporditoetus, mis võimaldab viimsilastel kasutada Tallinna ühistransporti sarnaselt pealinlastega tasuta. Keskerakonna Viimsi osakonna esimehe Annika Vaikla sõnul on transporditoetus märgilise tähtsusega, et Viimsi elanikud saaksid osa kõigist valla poolt pakutud hüvedest ega peaks tasuta sõiduõiguse pärast sissekirjutust Tallinnas omama. „Toetame keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja aktiivset ühistranspordi kasutust, transporditoetus loob selleks viimsilastele paremad võimalused,“ lausub Annika Vaikla. Oluliseks peetakse ka ettevõtluse arengut Viimsis, et toetada kodulähedaste töökohtade loomist vallas ja vähendada nii pendelrännet kui liiklusummikuid.

Keskerakond toetab Viimsi laululava ja lipuväljaku rajamist Lubja mäe tuletorni juurde. Keskerakonna Viimsi osakonna aseesimehe ja Lubja külavanema Raimo Tanni visioon on, et ligi 22 000 elanikuga Viimsi saaks laululava näol vallasüdame ning koosviibimiste koha. „Korrastame Haabneeme klindiastangu ja loome sinna tervikliku puhkeala, kus rahvakultuuri ja tähtpäevi au sees hoida. Lubja mäe jaanituled on kohalike seas väga populaarsed, uus laululava looks viimsilastele veel paremad tingimused ühisürituste korraldamiseks,” ütleb Raimo Tann.

Valla juhtimine soovitakse muuta kiiremaks ja kogukonda kaasavaks. Keskerakond plaanib volikogu tasandil vastu võtta otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb omavalitsusel vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel kuni 15 päevaga. Lisaks tõstetakse senine 50 000 eurone kaasav eelarve vähemalt 100 000 euroni, et rohkem viimsilasi saaks valla arengusse ja elanike heaollu oma ideedega panustada. 

Valimisprogrammiga “Viimsikeskne” saab tutvuda: https://viimsikeskne.ee/valimisprogramm/.

Lisainfo:

Annika Vaikla
Keskerakonna Viimsi osakonna esimees
viimsi@keskerakond.ee
+372 5664 7630
www.viimsikeskne.ee