“Meie armastus on sügav kui ookean, selle kaldal Sind igal õhtul ootan. Sinna armastusse uppuda Sa võid, sest see on armastus, mille ise Sa lõid”

Täpselt sellised ilusad sõnad leiad, kui sisened Rannapere Pansionaadi veebilehele. Sama tunne tekib ka siis, kui astud üle pansionaadi ukseläve. Oled teretulnud ja hoitud. Igas hetkes. Nii töötajad, kui meie eakad, kellele pansionaat on koduks.

See ei ole alati nii olnud, üsna hiljuti oli maja tõmbetuultes, kus kurdeti halva juhtimiskvaliteedi üle ja käisid tõsised arutelud maja erastamise teemal. 

Viimsi abivallavanemana kuulub pansionaat minu juhtimisvaldkonda. Tuleb tõdeda, et kui ma 2017 a. lõpus esimest korda pansionaati külastasin, oli pilt üsna tume. Minu laual oli kiri pansionaadi personalilt, et kui midagi kiirelt ette ei võeta, siis nemad lahkuvad töölt. Kuna maja tõeline edusaladus on olnud väga head töötajad, siis tuli kiirelt tegutseda.

Koos pansionaadi nõukoguga otsustati kuulutada välja uue juhi konkurss, mis osutus edukaks ja tänaseks on pansionaadi juht Merike Melsas tõestanud igakülgselt, et Rannapere pansionaadi nõukogu tegi parima otsuse. Nõukogu esimees Anu Kaiv kommenteerib, et uue juhi konkursi otsus ei tulnud nõukogult kergelt, sest läbi ajaloo oli ikka pansionaat olnud see, mille läbi püüti mahineerida ja usk tõeliselt midagi muuta tuli ka nõukogu liikmetesse tagasi istutada.

Fotol: Rannapre Pansionaadi finantstöötaja Ivika Liblik, juhataja Merike Melsas ja nõukogu esimees Anu Kaiv

Täna võib iga nõukogu liige väita, et Merike on täitnud ja ületanud kõiki ootusi. Pansionaat on teinud hüppelise arengu nii sisekliimalt kui maja ja majaümbruse heakorralt.

Mis siis on ära tehtud viimase 3 aastaga:

✔ magistraaltorude vahetus

✔ õuealaprojekt koos aiaga

✔ saun korda tehtud 

✔ puhketuba loodud

✔ tegevusteraapia ruum loodud

✔ elutoad renoveeritud

✔ tuletõkkeuksed (4 paari) paigaldatud

✔ tuletõkkeuste lagede isolatsioon ja tuldtakistavaks tegemine

✔ majaesise parkla asfalteerimine ja joonimine

✔ lisaterrassi loomine koos välitrepi renoveerimisega

✔ otsauste vahetus (3 ust)

✔ prügkonteinerite paigaldus

✔ tubade renoveerimine (järk- järgult, jätkuvalt töös)

✔ söögitoa renoveerimine

✔ vahekoridori põranda renoveerimine koos põrandakattematerjali vahetusega

✔ maatiiva koridori põranda renoveerimine ja põrandakatte vahetus koos uute uksepakkude ja ukseliistudega

✔ ventilatsiooni parendamine

✔ sademeveetrassi ehitus

Oleme tänulikud, et Keskerakonna poliitilised partnerid on toetanud meie otsust Rannapere Pansionaat valla omandis hoida ja seda edasi arendada. Viimsi vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Raimo Tann võtab tehtu kokku – meie eakatel peab olema parima hinna ja kvaliteediga kodulähedane koht, kus elada abistatuna, kui päris kodus enam hakkama ei saa. Rannapere Pansionaat on hea kodu meie eakatele.

Annika Vaikla
Eesti Keskerakonna vallavanema kandidaat Viimsis
#136

Rannapere Pansionaadi 45. sünnipäev