Viimsi on hea kodukoht kõigile – nii vanadele kui noortele! 

Viimsi valla Metsakasti küla püsielanikuks koos perega sain 25 aastat tagasi, mil hakkasin aktiivsemalt ümber ehitama oma aiamaja elamuks ja kujundama õueala. Tehtud tööle tuli hiljem ka tunnustus, kui 2006. aasta valla Kaunimate Kodude konkursil sain tiitli “Viimsi kauneim kodu – 2006”. Kodukoha kaunimaks tegemine on jätkunud siiani ja sellel lõppu ei ole. 

Jõudu ja kindlustunnet edaspidiseks kodukaunistamiseks ja üldse annavad lapsed – kolm poega, kaks tütart ja kaks lapselast.

Laiapõhine tööalane kogemus kohaliku omavalitsuse töödest ja tegemistest on 25-aastasest töötamisest Tallinna linnaorganisatsioonis mitmetel erinevates ametikohtadel, sealhulgas pikaajaliselt linna arenguteenistuse juhina. Valdkonniti on kogemusi eelkõige välisprojektides osalemisel, linna strateegia ja arengukava koostamisel, avalike teenuste arendamisel, omavalitsusele vajalike uuringute läbiviimisel jne. Aastaid olin Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni liige. See töö on leidnud ka tunnustamist Tallinna teenetemärgiga. Viimsi valla töödest-tegemistest olen tuttav seoses vallavolikogu maa- ja eelarvekomisjonis osalemisega. 

Viimsi on hea kodukoht kõigile – nii vanadele kui noortele – ja turvaline kasvupaik lastele, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa. Valimiseelses kampaanias on rohkesti esindatud ettepanekuid ja antud lubadusi valla elu edendamiseks. Nende täitmine lõppkokkuvõttes oleneb valla erinevate poliitiliste jõudude koostöövõimest, mis eeldab ka kogukondade aktiivsemat kaasamist sellesse protsessi. 

Minu prioriteedid valimistel:

  • Tasuta ühistransport viimsilastele Tallinna piiriülestel liinidel
  • Pensionäride ühekordse toetuse tõus 20 euro võrra aastas
  • Kaasava eelarve kahekordistamine 100 000 euroni Viimsi külade arendamiseks