Keskerakonna Viimsi osakond koondab Viimsikeskse mõtteviisiga inimesi, kes väärtustavad oma kodukohta ja hoolivad siinsest kogukonnast. Osakonnal on kokku 81 liiget, kes panustavad oma aega ja energiat valla arengusse ning viimsilaste heaollu.

Keskerakonna Viimsi osakonna üldkoosolekul 19. aprillil 2022 valiti esimeheks Annika Vaikla. Viimsi volikogu liige ja abivallavanem aastatel 2017-2021 Annika Vaikla peab esmatähtsaks tugevale meeskonnale panustamist ja Keskerakonna toetuse suurendamist.

“Hea meeskonnatöö ja tahe koostöös Viimsi elu edendada, on märksõnad, mis mind tegutsema kannustavad,” ütleb Annika Vaikla. “Olen valmis panustama oma aega ning energiat osakonna arengusse, eesmärgiga leida Keskerakonnale Viimsis enam toetajaid ja kõlapinda. Panustame oma programmiliste lubaduste elluviimisele ja võtame üheks prioriteediks koostöö Tallinna linnaga – seda eriti transpordi valdkonnas.”

Viimsi osakonna juhatusse valiti: Ene Lill, Raimo Tann, Ilja Ban. Revident on Leho Rehemäe

DSZ_0370 - By Karen Harms (1)

Annika Vaikla

Keskerakonna Viimsi osakonna esimees ja Viimsi volikogu liige
Telefon: +372 5664 7630
E-post: annikavaikla@gmail.com 

DSZ_0464 - By Karen Harms

Raimo Tann

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige ja
Viimsi volikogu liige
Telefon: +372 517 2941
E-post: raimo@paenurme.ee

KHA_0502 - By Karen Harms

Ene Lill

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: lill.ene.lill@gmail.com

Ilja

Ilja Ban

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige ja Viimsi volikogu liige
E-post: iljaban@hotmail.com

DSZ_1092 - By Karen Harms

Leho Rehemäe

Keskerakonna Viimsi osakonna revident
E-post: leho.rehemae@gmail.com