Keskerakonna Viimsi osakonna juhatus

Keskerakonna Viimsi osakond koondab Viimsikeskse mõtteviisiga inimesi, kes väärtustavad oma kodukohta ja hoolivad siinsest kogukonnast. Osakonnal on kokku 81 liiget, kes panustavad oma aega ja energiat valla arengusse ning viimsilaste heaollu.

Keskerakonna Viimsi osakonna erakorralisel koosolekul 26. augustil 2020 valiti esimeheks Annika Vaikla. Viimsi abivallavanemana töötav Annika Vaikla peab esmatähtsaks tugevale meeskonnale panustamist ja Keskerakonna toetuse suurendamist.

“Hea meeskonnatöö ja tahe koostöös Viimsi elu edendada, on märksõnad, mis mind tegutsema kannustavad,” ütleb Annika Vaikla. “Olen valmis panustama oma aega ning energiat osakonna arengusse, eesmärgiga leida Keskerakonnale Viimsis enam toetajaid ja kõlapinda. Panustame oma programmiliste lubaduste elluviimisele ja võtame üheks prioriteediks koostöö Tallinna linnaga – seda eriti transpordi valdkonnas.”

Viimsi osakonna aseesimeheks valiti Raimo Tann, juhatusse kuuluvad veel: Kristiina Sillaste, Ene Lill, Annely Rennit, Erki Korp, Ilja Ban, Eingard Tops, Ville Vellend, Kristjan Mark ja Oksana Šelenjova. Revident on Leho Rehemäe.

DSZ_0370 - By Karen Harms (1)

Annika Vaikla

Keskerakonna Viimsi osakonna esimees
Viimsi valla abivallavanem
Telefon: +372 5664 7630
E-post: annikavaikla@gmail.com

DSZ_0464 - By Karen Harms

Raimo Tann

Keskerakonna Viimsi osakonna aseesimees
Viimsi volikogu liige
Telefon: +372 517 2941
E-post: raimo@paenurme.ee

KHA_1460 - By Karen Harms

Annely Rennit

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: annely@grant.ee

DSZ_1661 - By Karen Harms

Eingard Tops

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: eingard.tops@gmail.com

KHA_0502 - By Karen Harms

Ene Lill

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: lill.ene.lill@gmail.com

Erki Korp

Erki Korp

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: erki.korp@helen.edu.ee

Ilja

Ilja Ban

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: iljaban@hotmail.com

KHA_2593 - By Karen Harms

Kristiina Sillaste

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: kristiinasillaste@gmail.com

KHA_0614 - By Karen Harms

Kristjan Mark

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: kristjanmark@gmail.com

KHA_2471 - By Karen Harms

Oksana Šelenjova

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
Viimsi volikogu liige ja hariduskomisjoni aseesimees
E-post: o.selenjova@gmail.com

Ville Vellend

Ville Vellend

Keskerakonna Viimsi osakonna juhatuse liige
E-post: villevellend@gmail.com

DSZ_1092 - By Karen Harms

Leho Rehemäe

Keskerakonna Viimsi osakonna revident
E-post: leho.rehemae@gmail.com