Seisan Muuga küla arengu ja heaolu eest

Muuga küla on minu kodukohaks juba 23 aastat ja jõudumööda olen alati piirkonna arengusse panustanud. Olen Muuga Külaseltsi juhatuse liige ja hiljuti saime muugalasi rõõmustada uue mänguväljaku ning jõusaaliga.

Igapäevaselt olen abiks paljudele erivajadusega laste peredele Viimsi vallas, sõidutades lapsi turvaliselt kooli ja tagasi koju. Minu hobiks on haljastus, aitan oma ettevõttega Ifhaljastus Viimsi ja Harjumaa kodusid kõiges, mis õueala korrashoidu puudutab – näiteks niitmise, hekilõikuse, puude raie ja halastuse kujundamisega.

Kandideerin Viimsi vallavolikogusse, et valla poolt Muuga külale antud lubadused realiseeruksid ja ei jääks ainult sõnadeks paberil. Meie kodukohas on paljutki vaja hoida. Tuleb kaitsta metsa ja hoiduda maa sihtotstarbe muutmisest, et roheala jääks alles, kaitsealused liigid säiliksid ja avaneksid kallasrajad. Lisaks Muuga Kabelikivile on meil mitmeid loodusväärtusi, tuleb luua häid matkaradasid ja soodustada aktiivset puhkust meie oma metsades.

Volikogu liikmena saan seista kergliiklusteede ehituse ja Muuga külaplatsi arenduse eest. Leian, et kaasava eelarve konkursi tingimused vajavad muutmist ning arvestada tuleb külade osakaalu ideede hääletamisel. Meil on väärt mõtteid, mida kaasava eelarve abil külas korrastada, kuid väiksema kogukonnana jääme suurte alevike häälte varju. Toetan kaasava eelarve osakaalu kasvatamist seniselt 50 000 eurolt vähemalt 100 000 euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist.

Pean tähtsaks muugalaste head und ja seisan selle eest, et Muuga sadamale kehtiks korrakaitseseaduses sätestatud öörahu. Sadama müra ei tohi kohalikke elanikke öörahu ajal häirida. Samuti on oluline tagada, et sadama ja elumajade vahelise puhveralana säiliks rohevõrgustik.

Kui seisad samade väärtuste eest, tule kindlasti valima ja toeta mind oma häälega!

Kandidaadi number 148