Viimsi valla kaasava eelarve konkurss käivitus esmakordselt 2020. aastal ja võeti kogukonna poolt hästi vastu – kokku esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erandkorras valiti kahe aasta ettepanekud samaaegselt ja projektide elluviimiseks oli seetõttu kasutada kokku 100 000 eurot.

Kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. 2020. aastal osutusid võidukaks siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega, mis mõlemad rajati Haabneeme alevikku.

2021. aasta konkurss on ideede esitamise faasi läbinud, huvi oli märkimisväärselt väiksem ja kokku laekus 21 ettepanekut valla elu parandamiseks. Võidu otsustab rahvahääl, mis väiksemate külade puhul võib jääda hüüdjaks kõrbes. Näiteks ligi 600 elanikuga Muuga küla ei suuda häälte kogumisel konkureerida Haabneeme alevikuga, kus elanikke üle 6 000. Nii on konkursi valemisse sisse kirjutatud, et väiksemad külad jäävad kaasava eelarve raames arendamata.

“Pean oluliseks Viimsi kaasava eelarve konkursi tingimusi muuta ja leian, et eelarve peab olema vähemalt 100 000 eurot aastas ning jagunema alevike- ja küladepõhiselt.”

Häid näiteid ei pea kaugelt otsima – Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks on 2022. aastal kavandatud 1 000 000 eurot. Kogusummast 75% jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25% jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil. Igas linnaosas saab aastas ellu viia ühe, kaasava eelarve tingimustele vastava projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja mis on saanud hääletusel kõige enam hääli. Linnaosa elanikud ei saa hääletada teiste linnaosade ideede poolt.

Viimsis on 2 alevikku, 20 küla ja 3 saart, mis kõik väärivad oma elanike ideede teostamist kaasava eelarve raames. Kandideerin Viimsi vallavolikokku, et suurendada kaasava eelarve kogusummat vähemalt 100 000 euroni ja algatada konkursi tingimuste muutmine selliselt, et iga küla ja alevik saaks kord aastas ellu viia ühe piirkonna elanike poolt enim hääli saanud idee. See lõpetab ebavõrdse konkurentsi ideede hääletamisel ning loob arenguvõimalusi ka väiksemates külades.

Ivo Illisson
Eesti Keskerakonna kandidaat Viimsis nr 148