Olen 2 lapse isa ja pikaaajaline elukaaslane oma naisele, oleme Viimsis elanud pea 20 aastat. Selle aja jooksul olen vaadanud kõrvalt meie valla arengut ning nüüd tunnen, et aeg on küps kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel. Soovin anda oma panuse, et meie vald ei muutuks järjekordseks “mäeks”.

Mulle meeldib Viimsikeskne lähenemine, mis tähendab kasvõi seda, et valla ehituse planeerimine peaks lähtuma ikkagi kogukonna-, mitte kitsa ringi tegelaste huvidest. Seisan läbipaistva asjaajamise eest, et viimsilastel oleks kindlustunne valla õiglases arengus ja vastuvõetud otsuseid ei muudetaks salaja, arvestamata kogukonna huvidega. Parim viis edasi minna on koos, nii vallajuhtide kui ka elanike ühise koostööna.

Olen tegev kultuuri- ja spordikomisjonis ning oman seetõttu head ülevaadet meie inimeste ootustest vallavalitsuse suhtes. Pooldan meie hariduse ja noorte huvitegevuse mitmekülgsemaks muutmist ning usun, et haritud ja kaasataud noored on meie valla tuleviku mõttes õige suund. Selleks tuleb leida tugevaid ja kaasaegseid õpetajaid ning ka õppeviise, mis kindlustavad meie noorte ajude kvaliteetset arengut.

Siia kolides, oli Viimsi hinnatuim vald elukeskkondlikkus mõttes oma merelähedase kultuuri ja miljöö poolest. Säilitagem siis nii meie pärandit kui ka seda ainulaadset loodusekooslust mererandadest ja metsadest.

Et meie valla elanike heaolu oleks jätkusuutlik ning kasvav ka aastate möödudes, tuleks juba praegu pöörata suuremat tähelepanu meie kommunaal-, sotsiaal- ja vaba aja valdkondadele. Tuleb leida parimad võimalikud lahendused, mis kindlustaksid kaasaegseks ja mitmekülgseks eluks vajalike teenuste tõrgeteta laienemise ning kättesaadavuse ka tulevikus.

Olles ise väikeettevõtja usun sellesse, et kui meil oleksid paremad tingimused ka väike- ja mikroettevõtjatele, lahendaks see paljude jaoks igapäevased transpordiprobleemid. Ettevõtjad saaksid siis rohkem tegeleda oma põhitegevusega, raiskamata aega kõrvalistele muredele ja liiklusummikutele.

Kui ka Sina arvad, et need väärtused on need, mis viivad meid edasi, siis olen tänulik Sinu hääle eest!