Nii sõbrad! Hakkame sättima…

Ma olen elanud Viimsis 20 aastat ja lõpuks olen otsustanud kandideerida kohalikel valimistel Viimsis.

Üle viie aasta olen juhtinud Heleni kooli ja lasteaeda, kus õpivad erivajadustega lapsed üle-Eesti. Enne seda olin Tallinna Linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja kaks aastat, millele eelnes pea kolm tegusat aastat Nõmme linnaosavanema ametis. Olen loonud ja ülesehitanud Laste Turvakeskuse sõltuvusprobleemidega ja hooletusse jäetud lastele, mida juhtisin kümme aastat. Samasse perioodi jääb Sihtasutuse Päikeselill Nõukogu juhtimine ja Eesti Toidupanga loomine ning selle töösse rakendamine.

Olen olnud mitmete kodanikualgatuslike tegevuste koordineerija läbi töö Avatud Eesti Fondis, mis on andnud väga mitmekülgsed teadmised ning kogemused tegutsemisest rohujuure tasandil. Alates 2003. aastast olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas programmide “Projektitöö” ja “Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II” külalisõppejõud.

Olen abielus ja täiskasvanud poja isa. Viimaste aastate suurim hobi on tegelemine meie kolme tiibeti mastifiga – alates jalutuskäikudest metsas ja mere ääres kuni reisimiseni ning koerte näitustel käimisega üle Euroopa. Koerad on paarikümne Euroopa riigi tšempionid ning igal näitusereisil olen alati huviga jälginud eri riikide elukorraldust ja põnevat kohalikku elu.

Kohaliku omavalitsuse tasandil on vaja seista erinevate seisukohtade eest ning luua uusi võimalusi valla tasakaalustatud arenguks. Usun, et läbi erinevate töökogemuste suudan kaasa rääkida väga mitmetel teemadel, mis on enamuse Viimsi elanike jaoks olulised. Olgu selleks haridus, sotsiaalkaitse või planeerimine, samuti elukeskkond, turvaline liiklus ning mitmekülgsed võimalused tegeleda oma harrastuste või hobidega. Kindlasti on väga palju eeldusi, et luua lemmikloomadega tegelemiseks uusi võimalusi just iga küla või keskuse tasandil. Parimad lahendused igas valdkonnas sünnivad läbi suhtlemise, arutelude ja koostöö.