Tagame eakatele väärika vanaduspõlve,  avame kallasrajad  ning seame Viimsi külade arengu tasakaalu!

Oleme abikaasa ja lastega – peres kasvab 3 poega – elanud Viimsis, Randvere külas, üle 15 aasta. See on piisavalt pikk aeg, et aru saada, millised on need valdkonnad ja teemad, milles soovin aktiivse viimsilasena kaasa rääkida.

Olen osalenud Viimsi valla sotsiaalkomisjoni töös 2013-2017, alates 2017st aastast tänaseni olen juhtinud Viimsi vallale kuuluva AS Rannapere Pansionaadi nõukogu tööd. Meie eakad väärivad kvaliteetseid ja kodulähedasi teenuseid, mis aitavad pensionipõlve väärikalt võimalikult kaua kodus veeta. Ka pikaajalise hoolduse teenus hooldekodus peab olema kättesaadav nii, et eakas ja nende pere seda tasuda jõuab. Minu teadmisi antud valdkonnas toetavad ka käimasolevad magistriõpingud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal.

Elukestev õpe on see, mis nii minul, kui ka paljudel viimsilastel silmad särama paneb. Töötan igapäevaselt täiskasvanud õppijatele psühholoogilisi täiendkoolitusi pakkuvas ettevõttes, lisaks panustan koolitusmaastiku arendamisse ka pikaaegse Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liikmena. Õpihimu, kirg elu ja uute teadmiste vastu on see, mis hoiab meie vaimu virgena ja nooruslikuna. Viimsis käivitame uuesti väärikate ülikooli loengutesarja, et selle raames tuua viimsilasteni erinvatest valdkondadest uusi teadmisi.

Mille eest soovin seista? Selle eest, et Viimsi erinevad piirkonnad areneksid tasakaalus, et ka valla Idakalda taristut arendataks vastavalt elanike vajadustele ühistranspordi, vaba aja veetmise võimaluste, kaupluste – ja teenindusasutuste näol. Soovin seista selle eest, et ka Idakaldal oleks oma hooldatud suplemiskoht ja paadilautri kasutamise võimalus, avame kallasraja kõigile!

Toeta mind oma häälega ja viime need mõtted ellu!