Viimsi väärib empaatilist, nutikat ja kaasavat juhtimist!

Olen viimsilane 17 aastat ja siin elades alati otsinud võimalusi, kuidas panustada elukeskkonna arengusse ning muuta maailma paremaks. Olen seda teinud aastaid külavanemana, ettevõtjana ja viimased neli aastat Viimsi abivallavanemana. Mulle on oluline kogukondlik eluviis, spordi- ja rahvatervise valdkondade edendamine ning pärimuskultuuri hoidmine. Meie elukvaliteet sõltub sellest paljuski.

Kandideerin Viimsi vallavanemaks, sest pean oluliseks, et vallajuht oleks viimsilastega aktiivselt suhtlev kohalik elanik. Nii on võimalik muuta seda, mis viimsilastes rahulolu-uuringu põhjal vallajuhtimisega seoses kõige enam meelehärmi on põhjustanud – kaasamist, kogukonnaga arvestamist ja vahetut tagasisidestamist valla tööle. Oma töös saab olla parim siis, kui tead kohalikku eluolu, oskad vaadata tervikut ja paned oma tegemistesse hinge sisse.

Tulemuste mõõtmine ja analüüs on ettevõtluses igapäevane praktika, seda tuleb järjepidevalt ja läbipaistvalt ka vallajuhtimises rakendada. Kui me sellest ei hooli, kaob kontakt vallajuhtide ja kogukonna vahel, inimestel tekib käegalöömise tunne. Seda peame vältima. Viimsi väärib empaatilist, nutikat ja inimesi kaasavat juhtimist. Peab kuulama ja oskuslikult ära kasutama oma kõige väärtuslikumat vara: inimesi, nende kogemusi, ideid ja teotahet.

Minu vallavanema kandidatuuri toetab kõrgharidus ärijuhtimises, varasem personalijuhi kogemus, pikaajaline ettevõtjana tegutsemine, külakogukonna juhtimiskogemus, Keskerakonna Viimsi osakonna juhtimine ning 4 aastat abivallavanemana Viimsi heaks töötamist. Olen oma tööd nautinud ja panustanud sellesse kogu hingega. Abivallavanemana on minu kureerida sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning kultuuri- ja spordivaldkond, pool aastat oli lisaks ka haridusvaldkond.

Koos oma tugeva meeskonnaga oleme Viimsi heaollu panustanud:

 • Viimsi Raamatukogu avamine uutes ruumides
 • Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium loomine
 • Tartu Ülikooli väärikate ülikooli käivitamine
 • Hoolekandekeskuse asutamine
 • Haabneeme ja Randvere päevakeskuste laiendamine ja remont
 • Viimsi Seeniorite Nõukoja loomine
 • Sotsiaalhoolekandekeskuse asutamine
 • Jalgrattaparklate rajamine
 • Püünsi Kooli sporditaristu loomine
 • Jalgpalli staadioni katte vahetus
 • Viimsi avaliku ruumi sporditaristu korda tegemine ja juurde loomine
 • Naissaare raudtee taasavamine
 • Era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu võrdsustamine
 • 250-eurose koduse mudilase toetuse ellukutsumine

Mul on siiralt hea meel, et oma tegevustes olen olnud toetatud pere, sõprade, kolleegide, partnerite ja erakonnakaaslaste poolt. Tunnen rõõmu, et Keskerakonna Viimsi osakond on viimase aasta jooksul poole suuremaks kasvanud. Meie meeskonnas on põlised viimsilased, kes tunnevad oma kodukohta, oma naabreid ja on kursis nii argimurede kui arenguvõimalustega. Meil on Viimsikeskne pikk plaan, kuidas edasi liikuda. On suur õnn olla ümbritsetud lahendustele orienteeritud aktiivsete viimsilastega, kes päriselt hoolivad.

Meil on põhjust oma kodukoha üle uhkust tunda. Ma armastan Viimsit ja lihtsat looduslähedast eluviisi, mida siin elamine võimaldab. Meie peres kasvab neli last ja soovin neile pärandada Viimsi väärtused, mida ise väga hindan – varahommikud matkaradadel, meres ujumine ja soojad suhted naabritega. Oleme mehega suured aianduse sõbrad. Meie kodu ümbert leiab nii ilu- kui tarbeaia, sel aastal kasvatasime lisaks kurkidele ja tomatitele ka arbuuse ja viinamarju. Tõeline nauding on toidulauale vilju oma aiast noppida.

Olen väga tänulik senise usalduse ja toetuse eest, mis on võimaldanud mul Viimsi heaks panustada. Kui leiad, et Viimsi peaks olema juhitud empaatiliselt, nutikalt ja kaasavalt, tule palun valima ja vali mind vallavanemaks.