Viimsi vanaduspensionäride ühekordne toetus on seni tõusnud 10 euro võrra aastas, jõudes tänavu 100 euroni. Viimsi abivallavanem Annika Vaikla leiab, et selline toetus on vajalik ja kinnitab, et Keskerakonna Viimsi osakonnal on kindel plaan toetuse maksmist jätkata ning tõsta sammuga 20 eurot aastas.

“Peame oluliseks tervena elatud eluaastate pikendamist, et eakad elaksid oma kodus tervemalt ja õnnelikumalt. Leiame, et toetuse tõstmine 10 euro võrra aastas ei ole kooskõlas meie elukalliduse kasvuga ja ei anna eakatele väärika vanaduspõlve jaoks vajalikku tuge. Kahekordistame toetuse tõusu määra ja seisame selle eest, et tulevikus oleks see võrdsustatud vähemalt elatusmiinimumiga.”

Keskerakonna valimislubadus suurendab vanaduspensionäride ühekordset toetust järgneva 4 aasta jooksul 80% võrra:

2022 – 120 eurot

2023 – 140 eurot

2024 – 160 eurot

2025 – 180 eurot

Vanaduspensionäride ühekordset toetust makstakse ligikaudu 2 400-le taotluse esitanud Viimsi valla eakale ning eelarves on selleks 2021. aastal ette nähtud 240 000 eurot. Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas enne 31. detsembrit 2020.

Harjumaal maksab sellisel kujul pensionäridele toetust veel Tallinna linn, teistel maakonna omavalitsustel analoogne toetusliik puudub.

Annika Vaikla
Eesti Keskerakonna kandidaat Viimsis nr 136