Avame viimsilastele ligipääsud merele ja mitmekesistame spordivõimalusi! Toetan noorte purjespordi arendamist.